Privacy verklaring

privacy verklaring

Privacy is een serieuze zaak. In de huidige tijd is het niet altijd transparant welke gegevens van u worden opgeslagen. Wij vinden het belangrijk om u te laten weten wat er met uw gegevens gebeurt. Eurobed respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven.

Eurobed, gevestigd aan Brusselsestraat 45, 6211PB te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bianca van Lieshout Arends is de Functionaris Gegevensbescherming van Eurobed, zij is te bereiken via info@eurobed.nl

Contactgegevens:

Eurobed
Brusselsestraat 45
6211PB Maastricht
043-8520135
info@eurobed.nl
www.eurobed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Eurobed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, ons contactformulier invult of een e-mail stuurt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Eurobed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw aanvraag, bestelling en/of betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Eurobed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Niet van toepassing, wij verwerken GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Eurobed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Eurobed verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Eurobed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

(Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Eurobed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eurobed.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurobed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eurobed.nl.